BELI PRODUK DRYPERS BABY CARE & KUMPUL MATA GANJARAN!

Terma & Syarat

Penganjur:
Vinda Marketing (M) Sdn Bhd [313228-T] [“Penganjur”].

Kempen

BELI PRODUK DRYPERS BABY CARE & KUMPUL MATA GANJARAN!

Tempoh Peraduan:

Kempen ini sah dari 1hb Mei 2023 12:00am sehingga 31hb Mei 2023 11:59pm ["Tempoh Kempen"]. Pihak Penganjur berhak untuk menggantung dan/atau menangguhkan Tempoh Peraduan dan/atau membatalkan/menamatkan Peraduan dan/atau menukar, meminda, memadam dan/atau menambah Terma dan Syarat Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

BELI PRODUK DRYPERS BABY CARE & KUMPUL MATA GANJARAN! terbuka kepada semua ahli Drypers Baby Club yang merupakan penduduk Malaysia berusia 18 tahun ke atas, kecuali pekerja dan ahli keluarga terdekat Vinda Marketing (M) Sdn. Bhd. ("Penganjur"), sekutunya, anak syarikat, agensi pengiklanan / PR dan pembekal.

Cara Penyertaan:

  • Beli produk Penjagaan Bayi Drypers dari mana-mana platform, sama ada secara online mahupun offline (seperti pasaraya/kedai,dll) & harus mempunyai resit dari tempoh 1hb Mei – 31hb Mei.
  • Isikan butiran dan muat naik resit pembelian anda di borang Google https://rb.gy/ga7xg

Produk yang terlibat seperti di bawah. Lampin tidak termasuk dalam senarai ini.

Produk
Drypers Baby Bath
Drypers Baby Shampoo
Drypers Baby Talcum Oat
Drypers Baby Head to Toe Oat
Drypers Baby Head to Toe Fruit
Drypers Baby Head to Toe Avocado
Drypers Baby Head to Toe Almond
Drypers Baby Head to Toe Shea Butter
Drypers Baby Wipes Hand & Mouth
Drypers Baby Wipes Oat Fragrance Free
Drypers Baby Wipes Oat
Activkidz by Drypers Hair and Body Wash AntiBac Moistfoam – Super Berries
Activkidz by Drypers Hair and Body Wash AntiBac Moistfoam – Fruit Fresh
Activkidz by Drypers Shampoo AntiBac Moistfoam – Super Berries
Activkidz by Drypers Shampoo AntiBac Moistfoam – Fruit Fresh
Activkidz by Drypers Handwash AntiBac Moistfoam – Super Berries

Pengkreditan Mata Ganjaran & Perkara Lain

  • Mata Ganjaran Drypers akan dikreditkan ke dalam akaun ahli dalam masa 1 – 2 minggu (Selepas pengesahan resit pembelian)
  • Ahli boleh menghantar lebih daripada 1 resit untuk pengumpulan mata ganjaran dan pastikan resit pembelian mengikuti tempoh masa 1hb Mei 12:00 pagi hingga 31hb Mei 2023 11:59. Sebarang transaksi yang tidak termasuk dalam masa ini terbatal serta-merta.
  • Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang bayaran balik / pampasan dalam mana-mana bentuk.
  • Sekiranya berlaku sebarang pertikaian mengenai peraturan, kriteria pemilihan, keputusan dan semua perkara lain yang berkaitan dengan peraduan, keputusan yang dibuat oleh Penganjur adalah muktamad, terakhir dan tidak dapat dipertikaikan. Apa jua pertikaian dan / atau aduan melalui mana-mana jenis media tidak akan dilayan.
  • Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat dan peraturan rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan pihak penganjur.
  • Pihak penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk meminda, membatal atau mengubahsuai syarat-syarat dan peraturan peraduan ini tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan para peserta akan terikat kepada perubahan tersebut.
  • Dengan mengambil bahagian dalam peraduan ini dan / atau memberi data peribadi anda kepada Penganjur, anda bersetuju, dan memahami Dasar Privasi yang terbabit kepada Terma dan Syarat ini dan anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda oleh Penganjur menurut Dasar Privasi tersebut.
  • Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Careline Pengguna 1-800-88-9988 atau email ke campaigns@vinda.com